روان نویس | اشعار و جملات زیبا

محل تبلیغات

سخن درست بگویم، ندارم آن دهنی

سخن درست بگویم، ندارم آن دهنی
که بر زبان ز دهان تو آورم سخنی
دهان تنگ تو یک نقطه است و، نکته درین
که پی به سرِّ دهانت نبرده ممتحنی
چگونه سرٌِ دهانت نگنجد اندر وهم
که میدمی به تن مرده جان ز هر سخنی
ز رشک غنچهٔ گل پیرهن به تن بدرد
اگر دهن بگشائی به خنده در چمنی
بر دهان تو باید به خویشتن خندد
زند چو غنچهٔ گل سر ز چاک پیرهنی
همیشه نقل دهان تو، نٌقل مجلس ماست
چو مُنعقد شود از اهل راز انجمنی
چه جای حیرت اگر گاه صحبت دهنت

دهد تکلّم ناهید جان به هر بدنی؟  


ناهید همدانی

نظرات (0)

امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.